EVERYTHING ABOUT ANTALYA BIşEKTOMI

Everything about antalya bişektomi

Bişektomi ameliyatı basit bir işlem olmasının yanı sıra steril şartlar altında yapılmaktadır. İşlem lokal anestezi (sadece yanak içerisinden yapılan ufak iğneler ile) veya hafif sedasyon (yarı uyur) şeklinde yapılabilmektedir.Burun ucu estetiği kemik yapıları değiştirmeden ve kırmadan sadece burun ucundaki sorunları düze

read more